Våra aktieägare

Över 300 aktieägare

24Money Payments AB (Publ) har över 300 aktieägare. Aktiekapitalet i 24Money utgörs av 13 538 500 SEK fördelat på 1 353 850 aktier med ett kvotvärde om 10 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i 24Moneys tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare* Innehav Röster i %
Patel, Firoz genom bolag, Fipaso AB 1 069 048 78,96 %
SOB Consulting AB 62 141 4,59 %
Dobolyi, Zoltan 13 218 0,98 %
Elias, Gabriel 11 892 0,88 %
Asplund, Cenneth 6 209 0,46 %
Sundvik, Nils 5 000 0,37 %
Möller, Fred 4 570 0,34 %
Edberg, Martin 4 463 0,33 %
Wallentin, Kurt 3 831 0,28 %
Kwapisz, Genowefa 3 635 0,27 %
De tio största ägarna 1 182 190 87,33 %
Övriga 171 660 12,67 %
Totalt*** 1 353 850 100 %
       
*De största ägarna per den 31 december 2016.
  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Från och med vecka 26 till vecka 33 har kundtjänst öppet mån-tors 09.30 -14.00 (lunch stängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad