ankarpunkt

Sparräntor

Ansök nedan om sparkonto

Genom att gå vidare med din ansökan intygar du att du har läst och godkänt 24Money Spar Allmänna villkor *.


Lägg till fördefinierat konto

Ange det konto du vill att pengarna ska dras ifrån, ditt clearingnummer och kontonummer samt belopp för första insättning.

* Om insättningsgarantin: 24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av 24Money-koncernens verksamhet som bland annat omfattar utgivning av elektroniska pengar och närliggande tjänster. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Ditt sparande

Om sparränta och ditt sparande

Hos 24Money Spar AB kan du spara upp till 50 000 kr. Skulle ditt totala saldo överstiga hos 24Money Spar AB överstiga 50 000 SEK, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt ordinarie bankkonto.


Sparräntor

Ränta Räntekonto rörlig (Rörligt ränta 6,5%)
Inlåningsräntan beräknas på 365 dagar och påförs ditt konto den 31 december.

Ränta Räntekonto 1 år/Räntekonto 2 år
Inlåningsräntan beräknas på 365 dagar och påförs ditt konto den 31 december eller vid bindningstidens slut. Det innebär att räntan kapitaliseras varje kalenderår den 31 december samt vid bidndningstidens slut.

Uppdatering av ränta vid ränteförändringar
Våra rörliga räntor uppdateras månatligen vid ränteförändringar som baseras på Stibor 90.

Insättningar

Insättningar gör du från ditt ordinarie bankkonto. Alla insättningar till ditt 24Money Spar-konto gör du från ditt ordinarie bankkonto, ditt föranmälda bankkonto, till vårt bankgiro 5009-3595. Ange ditt kundnummer i meddelandefältet. Ditt kundnummer hittar du överst till höger på brevet som innehåller dina kontouppgifter. Du kan även göra insättningar över disk i din närmaste 24Money-butik.

Uttag och utbetalningar

Utbetalning sker till ditt ordinarie bankkonto. Utbetalningar av insatta medel görs inom tre (3) bankdagar till ditt ordinarie bankkonto, ditt föranmälda bankkonto, efter det att 24Money Spar mottagit din begäran om uttag. Logga in på ”Mina sidor” och välj uttag. Uttag kan endast göras från ditt Räntekonto rörlig (Rörligt ränta 6,5%).


 

Förtida avslut

Förtida avslut är när du väljer att ta ut pengar från ditt räntekonto innan bindningstiden har gått ut. Då återgår dina pengar till ditt Räntekonto rörlig (Rörligt ränta 6,5%), avtalet om den högre ränta upphör att gälla och du förlorar din upplupna ränta. Förtida avslut gäller med 12 månaders uppsägningstid..

Konto Uttag genom förtida avslut
Räntekonto rörlig 0 kr
Räntekonto 1 år Förtida avslut medges ej
Räntekonto 2 år 12 månaders uppsägningstid ingen ränta under uppsägningstid

Kontoutdrag och årsbesked

Kontoutdrag
Kontoutdrag kan du själv skriva ut kostnadsfritt på dina sidor. Skulle du vilja beställa ett skriftligt kontoutdrag att skickas till dig per post går det självklart utmärkt. Vi debiterar ditt räntekonto självkostnadspris 40 SEK.

Årsbesked
Skriftligt årsbesked går ut kostnadsfritt varje år i januari.

Om 24Money Spar

24Money Spar AB (24Money Spar) ingår i koncernen och varumärket 24Money och är ett dotterbolag till 24Money Payments AB (Publ), org.nr. 556884-4483. 24Money Spar hanterar koncernens sparverksamhet och när du öppnar 24Money sparkonto är det 24Money Spar AB, org.nr. 556406-8863, du ingår avtal med.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad