ankarpunkt

Ångerrätt

Ansök nedan om sparkonto

Genom att gå vidare med din ansökan intygar du att du har läst och godkänt 24Money Spar Allmänna villkor *.


Lägg till fördefinierat konto

Ange det konto du vill att pengarna ska dras ifrån, ditt clearingnummer och kontonummer samt belopp för första insättning.

* Om insättningsgarantin: 24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av 24Money-koncernens verksamhet som bland annat omfattar utgivning av elektroniska pengar och närliggande tjänster. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Ångerrätt

Ångerrätt


Information om ångerfrist

Enligt lagen om distans- och hemförsäljning (Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)) har du rätt att till så kallad ångerfrist.

Vad är ångerfrist?
Ångerfrist innebär att du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om ångerfristen inte innehåller sju arbetsdagar har du ändå alltid sju arbetsdagar på dig att ångra köpet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Så beräknas ångerfristen
Ångerfristen räknas från och med den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då du fick denna informationshandling. Ångerrätten gäller inte om användning av tjänsten har påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke.

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)
Mer information om Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) hittar du enklast på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Hur gör du om du ångrar dig?

Du kan ångra dig skriftligen via brev eller e-post
Det är ditt ansvar att bevisa att du har ångrat dig i tid. Om du väljer att ångra dig skriftligen bör du därför rekommendera brevet om du skickar det per post. Spara postkvittot så att du kan visa att du har ångrat dig i tid. Du kan också begära bekräftelse via e-post på att du åberopat din ångerrätt till företaget.

Detta gäller om du ångrar dig och avtalet gäller en tjänst
Om du har avtalat om en tjänst och ångrat dig, har företaget inte rätt att få ersättning för den del av tjänsten som utförts eller som du eventuellt redan har tillgodogjort dig. Du är skyldig att återlämna det material som du i förekommande fall har tagit emot, förutsatt att du inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader.

Om 24Money Spar

24Money Spar AB (24Money Spar) ingår i koncernen och varumärket 24Money och är ett dotterbolag till 24Money Payments AB (Publ), org.nr. 556884-4483. 24Money Spar hanterar koncernens sparverksamhet och när du öppnar 24Money sparkonto är det 24Money Spar AB, org.nr. 556406-8863, du ingår avtal med.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad