Våra värderingar

Ansvar

Ansvar

24Money agerar alltid i enlighet med det regelverk som gäller för företag i vår bransch. Leveransen och ansvaret gentemot våra kunder är central i vår verksamhet. Affärsetik är naturligt för oss och utgör också grunden i allt vi gör.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är marknadsmässiga och som motsvarar branschpraxis och verkar i en öppen och transparent arbetsmiljö. Utbildning och kunskap i 24Moneys interna regelverk och styrdokument för bland annat etik, kommunikation, IT-säkerhet, jämställdhet och miljö är viktigt för oss inom 24Money. Säkerhet, våra kunders integritet och tillgänglighet tillsammans med öppenhet, tydlighet och kommunikation är något är viktiga fokusområden för oss.

Kärnan i vårt arbete är att skapa affärs- och samhällsnytta genom att vi förstår människor och deras behov. Våra värderingar blir vägledande för våra handlingar och reflekterar vilka vi är och vad vi tror på.

Värderingar

Våra värderingar


Kvalitet

Vår verksamhet präglas av att vi håller hög kvalitet varför vi ställer höga krav på oss själva, vår kompetens och vårt utförande. Kvalitet för oss innebär att varje medarbetare tar ansvar för att nå förväntade resultat och utföra sitt arbete efter bästa förmåga.


Engagemang

En hög service och ett personligt engagemang utgör vårt absolut viktigaste konkurrensmedel. Vi engagerar oss för att göra 24Money och oss som medarbetare starkare. Utan engagemang kommer varken företaget eller vi som människor att växa och utvecklas.


Respekt

Vi strävar efter att upprätthålla en företagskultur där vi bemöter omvärlden såsom vi själva önskar bli bemötta. Respekten för kunder, kollegor och konkurrenter präglar vår verksamhet och vi uppträder alltid korrekt, sakligt och med respekt för varandra.


Lyhördhet

Vi utvärderar ständigt vårt arbete och vår leverans. Vi är prestigelösa samt öppna för andras synpunkter, kritik och förslag vilket gör oss innovativa och förändringsbenägna.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad