Copyright

Upphovsrätt och copyright

Upphovsrätt

Webbplatser och innehållet på webbplatser tillhörande 24Money Payments AB (Publ) och dotterbolag är skyddade av internationell upphovsrätt. Reproduktion utom i enlighet med följande riktlinjer är förbjuden.

Reproduktion av innehåll på våra webbplatser är tillåtet förutsatt att innehållet görs tillgängligt utan kostnad för besökare och i icke-kommersiellt syfte. Innehåll på våra webbplatser som reproduceras ska tillskrivas 24Money Payments AB (Publ) eller dotterbolag.

Innehåll får ej ändras, redigeras eller presenteras på sådant sätt som kan anses felaktigt återge innehållet i dess ursprungliga form. Om relevant ska klausuler om exempelvis copyright eller översättning inkluderas.

Licensen att reproducera innehåll på våra webbplatser omfattar inte införlivande av innehåll från våra webbplatser i något arbete eller publikation, papperskopia, elektronisk eller annan form.

Översättning

Översättning

Vänligen observera att översättning av den svenska språkversionen av innehållet på webbplatsen 24Money.se tillhandahålls dig med tillstånd av 24Money Payments AB för din bekvämlighet och att endast den svenska språkversionen av innehållet på webbplatsen 24Money.se ska styra din relation med 24Money Payments AB och dotterbolag till 24Money Payments AB. Om det finns någon motsättning mellan översättning och den svenska språkversionen skall den svenska språkversionen äga företräde.
  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad