Legal & Privacy

Legal

Legal

Informationen på hemsidan är så långt möjligt är korrekt vid publicering. Det finns emellertid risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuell användning av informationen på denna hemsida sker därför på användarens egen risk. 24Money ansvarar inte för informationen på hemsidan eller på annan hemsida med länk till eller från 24Money:s hemsida.

Privacy

Privacy

24Money samlar inte in eller behandlar uppgifter eller information (personuppgifter) som kan identifiera en kund utan dennes samtycke. Inte heller kommer 24Money att sälja, låna ut eller dela personuppgifter med tredje part såvida inte medgivande därtill lämnats av kunden eller laga påbud så kräver. 24Money utför i vissa fall så kallad konverteringsspårning, vilket genererar avidentifierad statistik om sambandet mellan trafik på 24Money:s hemsidor och den annonsering som 24Money genomför vid varje tillfälle. Informationen kan inte kopplas till någon enskild person.

24Money följer lagar och förordningar vilket omfattar personuppgifter, elektronisk kommunikation samt sekretess vid hantering och lagring av personlig information. 24Money kan att be kunder om personlig information för att kunna vidta och/eller erbjuda lämnandet av information, service och/eller tjänst. Sådan information kan exempelvis innefatta kundens namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer med mera.

Har du frågor kring hur vi efterlever dessa regelverk? Läs mer under Compliance.

Kunduppgifter

Uppgifter om dig som kund

Personuppgifter som lämnas eller som registreras i samband med ingående eller fullgörande av avtal och/eller utförande av 24Moneys tjänster behandlas i de datasystem som 24Money har till stöd för dess verksamhet. Lämnade personuppgifter kan komma bli kompletterade med uppgifter från exempelvis privata och offentliga register. 24Money kan även, av kvalitets- och säkerhetsskäl, komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal.

Uppgifterna kan, helt eller delvis, utgöra underlag för 24Moneys kundkännedomsåtgärder, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning oh administration för riskhantering, statistik, rapportering samt för att utveckla tjänster eller erbjudanden om nya tjänster.

Informationen kan även användas för riktad marknadsföring från 24Money till dig som kund. Önskar du inte erhålla erbjudanden eller reklam från 24Money vänligen anmäl det till vår kundtjänst. Personuppgifter kan även lämnas ut till företag och organisationer som ingår i 24Moneys intressesfär eller som 24Money samarbetar med i syfte att genomföra riktade marknadsföringsåtgärder.

Personuppgifter lämnas emellertid endast ut i nämnda fall om det är tillåtet med hänsyn till vid var tid gällande sekretessregler.
Som kund har du rätt att få information från 24Money avseende vilka personuppgifter som 24Money innehar och behandlar rörande dig som person. Du kan begära att 24Money tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Information avseende behandling av personuppgifter lämnas av 24Moneys kundtjänst som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har ytterligare frågor rörande behandlingen av personuppgifter.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad