Klagomål

Klagomål

Om du inte är nöjd

Det är viktigt att våra kunder är nöjda och känner att de tjänster som 24Money tillhandahåller levereras fullt ut med kvalité och god säkerhet. Om du som kund inte är nöjd hur 24Money har utfört en tjänst för din räkning uppmanar vi dig att kontakta oss och framföra dina synpunkter.

24Money har upprättat en intern riktlinje för hantering av klagomål i syfte att säkerställa att lämnade klagomål följs upp och hanteras på ett riktigt sätt. Klagomålshantering är också reglerat från Finansinspektionens sida. Med ett klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och/eller generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som ett klagomål och inte heller en brist som måste anses ha ringa betydelse för kunden.

* Definitionen av ett klagomål kan ibland uppfattas som otydlig och med en svår gränsdragning, men det har en stor betydelse eftersom 24Money, i de fall det är klassificeras som ett klagomål, agerar utifrån regelverket och den interna instruktionen.

Klagomålsansvarig hos 24Money

Om du vill att en överordnad instans hos 24Money prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos 24Money, Martin Ericius. Vid klagomål ber vi dig att beskriva ditt ärende genom att använda någon av blanketterna nedan och skicka den till 24Money på ovanstående adress eller till compliance@24money.se.

Klagomål – Privattjänster

Klagomål – Företagstjänster

Kundtjänst
Tel: 010-150 1600
E-post: info@24money.se

Postadress
24Money Payments AB (Publ)
Box 2078, 750 02 Uppsala

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Om du behöver eller vill ha opartisk information om hur finansiella institut och banker bör hantera sig i ärenden som rör klagomål kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel: 08-24 30 85

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt Klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Allmän domstol

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, så kallade ”småmål”. Ju större tvistebeloppet är desto viktigare att lämpligen via ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider
  Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress
  24Money Payments AB (Publ)
  Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media
  facebook.com/24money
  twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad