Klagomål

Klagomål

24Moneys Klagomålspolicy

 

Nöjda kunder är vårt främsta mål.

 

Den här policyn gäller tjänsten för utgivning av elektroniska pengar samt närliggande tjänster som tillhandahålls av 24Money Payments AB.

 

 1. 24Money åtagande gentemot dig

 

24Money Payments AB (”24Money”) strävar efter att ge alla kunder snabb, effektiv och vänlig service. Vi ser det som att vi finns här för att ge dig bästa möjliga service och vårt mål är att säkerställa att våra kunder alltid är fullständigt nöjda.

 

För det fall kunden anser att vi inte håller det vi lovar eller ger dig anledning att vara missnöjd ber vi dig att tala om det för oss. Vi försäkrar att vi kommer att lyssna och göra vårt bästa för att lösa eventuella problem eller missförstånd skyndsamt, rättvist och effektivt.

 

 1. Hur man löser ett problem

 

Kontakta om möjligt omedelbart personal på 24Money, per e-mail eller telefon, om du har synpunkter eller klagomål. Förklara vad problemet gäller. Vi ser det som att vi finns här för dig och vi gör det yttersta för att hjälpa dig direkt för att hänvisa dig till en lämplig överordnad chef som i normalfallet försöker lösa problemet direkt. Om detta inte är möjligt dokumenterar de ditt ärende i detalj och ser till att du kontaktas av lämplig chef snarast.

 

 1. Så här lämnar du in ett formellt klagomål

 

För det fall, enligt processen ovan, en lösning på ett snabbt och tillfredsställande sätt inte är möjligt för oss, har vi en formell klagomålsprocess för att lösa problem av svårare slag.

 

Om du har följt anvisningar i avsnitt 2 och är fortfarande missnöjd med resultatet kan du skriva ett brev eller ett e-postmeddelande till klagomålsteamet. Begär att klagomålet hanteras som ett formellt klagomål av 24Money.

 

 1. Så här fungerar den formella klagomålsprocessen

 

När den formella klagomålsprocessen väl har inletts sker följande:

 

 1. I antingen ett brev eller ett e-postmeddelande till dig
 2. Bekräftar vi att vi har mottagit klagomålet skriftligen och motiverar hur vi tolkar det,
 3. Bekräftar vi att den formella klagomålsprocessen har inletts och ger dig ett referensnummer för ärendet,
 4. Anges namnet på den person som behandlar ärendet,
 5. Bifogar vi en kopia på detta meddelande för att tillförsäkra att du är medveten om hur klagomål hanteras.

 

 1. Om vi har möjlighet att ge ett slutgiltigt svar i det första bekräftelsebrevet eller –meddelandet gör vi det. Om inte kommer vi i brevet eller meddelandet antingen att:
 2. Be dig att skicka kompletterande uppgifter eller,
 3. Förklara orsaken till förseningen och,
 4. Meddela ungefär hur lång tid det tar oss att fatta ett slutgiltigt beslut.

 

 1. Om du inte har fått ett slutgiltigt svar inom 14 dagar (10 arbetsdagar) efter det att vi har mottagit klagomålet skickar vi ett brev eller ett meddelande i vilket vi:
 2. Förklarar varför vi ännu inte har kunnat fatta ett slutgiltigt beslut och anger när du kan förvänta dig ett sådant,
 3. Bifogar information om hur du kan skicka ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden.

 

 1. Om vi har efterfrågat ytterligare information eller dokumentation och detta inte har inkommit till oss inom 1 vecka tas tiden utöver svarstiden på 1 vecka (5 arbetsdagar) inte med i tidsberäkningen som anges ovan.

 

 1. Vi kan när som helst skicka ett slutgiltigt svarsbrev i vilket vi antingen:
 2. Finner klagomålet befogat och om så är lämpligt erbjuder gottgörelse,
 3. Erbjuder gottgörelse utan att finna klagomålet befogat eller,
 4. Avvisar klagomålet och redogör för skälen till detta.

 

Dessutom upplyser vi om att det är vårt slutgiltiga beslut och du kommer att ombes besvara brevet och ange huruvida du godtar eller avvisar 24Moneys beslut.

 

 1. Prövning av tvist

 

Om du när klagomålsprocessen är avslutad är missnöjd med utgången kan du få en tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

 

Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via:

 1. (a) post genom att skicka ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm, Sverige,
 2. (b) telefon på 08-508 860 00 eller,
 3. (c) e-post på arn@arn.se.

 

Vi hoppas innerligt att du aldrig får anledning att klaga på någon aspekt i relationen med 24Money. Men om du ändå har klagomål ska du se till att beskriva problemet så detaljerat som möjligt och kontakta oss direkt med hjälp av kontaktformulär som finns på vår klagomålssida.

 

Klagomålsansvarig hos 24Money

Om du vill att en överordnad instans hos 24Money prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos 24Money, Martin Ericius. Vid klagomål ber vi dig att beskriva ditt ärende genom att använda någon av blanketterna nedan och skicka den till 24Money på ovanstående adress eller till compliance@24money.se.

Klagomål – Privattjänster

Klagomål – Företagstjänster

Kundtjänst
Tel: 010-150 1600
E-post: info@24money.se

Postadress
24Money Payments AB (Publ)
Box 2078, 750 02 Uppsala

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Om du behöver eller vill ha opartisk information om hur finansiella institut och banker bör hantera sig i ärenden som rör klagomål kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel: 08-24 30 85

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt Klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Allmän domstol

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, så kallade ”småmål”. Ju större tvistebeloppet är desto viktigare att lämpligen via ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad