Klagomål

Klagomål

Vad är ett klagomål?

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.
Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Kontakt

24Money Payments AB (publ)
Box 2078
SE-750 02 Uppsala
Telefon: +46 10 150 1600

Klagomålsansvarig hos 24Money Payments AB

Om du inte har behov av opartisk information utan vill att en överordnad instans hos 24Money Payments AB prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos 24Money Paymenst AB, Martin Ericius via complaints@24money.se eller post.

Kontakt

24Money Payments AB (publ)
Att: Martin Ericius
Box 2078
SE-750 02 Uppsala
Telefon: +46 76 727 18 07

Klagomålsansvarig hos 24Money

Om du vill att en överordnad instans hos 24Money prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos 24Money, Martin Ericius. Vid klagomål ber vi dig att beskriva ditt ärende genom att använda någon av blanketterna nedan och skicka den till 24Money på ovanstående adress eller till compliance@24money.se.

Klagomål – Privattjänster

Klagomål – Företagstjänster

Kundtjänst
Tel: 010-150 1600
E-post: info@24money.se

Postadress
24Money Payments AB (Publ)
Box 2078, 750 02 Uppsala

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Om du behöver eller vill ha opartisk information om hur finansiella institut och banker bör hantera sig i ärenden som rör klagomål kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Tel: 08-24 30 85

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt Klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Allmän domstol

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, så kallade ”småmål”. Ju större tvistebeloppet är desto viktigare att lämpligen via ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad