Investor relations

Här hittar du all relevant finansiell information, nyheter och pressmeddelanden. 24Moneys finansiella informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om Bolagets verksamhet och aktie.

I ett första steg planerar nu 24Money att notera det vinstdrivande dotterbolaget EasyTelecom

Styrelsen och huvudägaren har föreslagit att avvakta med en notering av 24Money Payments och istället genomföra en utdelning av aktier i dotterbolaget EasyTelecom i Stockholm AB till samtliga mindre aktieägare i 24Money. Detta möjliggör en notering av EasyTelecom under hösten 2017, eventuellt tidigare. Avsikten är att kompensera aktieägarna och ge dem ett ytterligare värde i sitt ägande och ett innehav som också blir handelsbart.

EasyTelecom har under 2016 och första kvartalet 2017 haft en stark resultatutveckling som fortsatt att utvecklats positivt under första kvartalet 2017. De aktieägare vi har talat med om förslaget har uppfattat det som positivt, och det ligger för beslut på kommande årsstämma den 16 juni.
Inom 24Money upplever vi nu en stark utveckling som vi förväntar ge oss påtagligt förbättrad försäljning under andra halvan av 2017. Då vi ser att intäkter och resultat kommer att stärkas betydligt det kommande året är det ofördelaktig för aktieägarna att genomföra en notering under 2017. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad notering och då tror vi att det är bättre att göra det när intäkterna och resultatet stärkts betydligt.

Vi kommer fortlöpande att hålla dig som aktieägare informerad om verksamheten.

 

24Money tänker annorlunda. Vi är ingen bank, vi vill ha alla kunder och att alla ska få tillgång till framtidens betaltjänster. Hos 24Money hittar kunderna de flesta betaltjänster som en bank erbjuder, som betalkonton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel, digitala konto- och överföringstjänster i gångbara valutor. Gränslösa betalningar som fungerar internationellt utan hänsyn till geografiska gränser och valutor.

24Money är ett Fintech-bolag som leder och driver utvecklingen av samhällets finansiella infrastruktur genom att vara en innovativ aktör på såväl den nationella som internationella betaltjänstmarknaden. Verksamheten utgår efter principen ”en leverantör för alla behov av betalningar”. Vi erbjuder marknadens i särklass bredaste utbud av tjänster, utan begränsning, som baseras på den moderna människans behov, dygnet runt, varsomhelst och närsomhelst.


Publikation

 Nyhetsbrev, rapporter och publikationer

24Money i korthet

24Money i korthet

Framtidens betal- och banktjänster.

Utgångspunkten för 24Moneys tjänsteutbud är att erbjuda traditionella betal- och banktjänster på ett modernare, flexiblare och mer tillgängligt sätt utan begränsning till nationella gränser eller clearingsystem. 24Money ger kunden en bankupplevelse som är tillgänglig dygnet runt via datorn, läsplattan, mobiltelefonen och lokalt anslutna betaltjänstombud. Med 24Money får både företag och konsumenter tillgång till samtliga finansiella tjänster som behövs i vardagen.

Anders Blomkvist, VD

Anders Blomkvist

VD

E-post: anders.blomkvist@24money.se

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad