Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

24Money Payments AB (Publ) tillämpar redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslag (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Detaljerade redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningarna.

Eget kapital och skuldsättning

24Money Payments AB (Publ) grundades 2012. Bolaget har ett aktiekapital om 10 000 000 SEK före nyemission 2015.
Övrigt om Eget kapital och skuldsättning i enlighet med redovisade bokslut.

Prognosticerade kostnader

I enlighet med prognostiserade resultaträkningar.

Styrelsearvoden

Styrelsearvode utgår till medlem av styrelsen som inte har ägarintressen i Bolaget eller har närstående med ägarintressen i Bolaget. För så kallade externa styrelseledamöter utgår Styrelsearvode mellan 1-3 prisbasbelopp i enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma.

Anders Blomkvist, VD

Anders Blomkvist

VD

E-post: anders.blomkvist@24money.se

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider
  Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress
  24Money Payments AB (Publ)
  Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media
  facebook.com/24money
  twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad