Finansiella mål

Finansiella mål

Finansiella mål

Bolagets finansiella mål framgår av bifogade prognoser för åren 2017-2019.

Nyckeltal (TSEK) 2017 2018 2019
Intäkter 27 957 104 897 217 455
Bruttoresultat 6 041 40 105 97 733
Bruttomarginal 22 % 38 % 45 %
Resultat före skatt -22 986 6 451 59 902
Eget kapital -59 937 -66 388 -126 291
Soliditet 46 % 43 % 65 %
Balansomslutning 129 556 154 807 194 110
Totalt kassaflöde -33 241 2 611 45 360

Anders Blomkvist, VD

Anders Blomkvist

VD

E-post: anders.blomkvist@24money.se

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad