Definitioner

Definitioner

Definitioner

Ord Förklaring
Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.
EBT Resultat före skatt.
EBT marginal Resultat före skatt i relation till intäkter under perioden.
IKU Intern kapitalutvärdering.
Kapitaltäckning Kapitalbas i relation till kapitalkrav.
Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning.

Anders Blomkvist, VD

Anders Blomkvist

VD

E-post: anders.blomkvist@24money.se

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Från och med vecka 26 till vecka 33 har kundtjänst öppet mån-tors 09.30 -14.00 (lunch stängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad