Definitioner

Definitioner

Definitioner

Ord Förklaring
Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.
EBT Resultat före skatt.
EBT marginal Resultat före skatt i relation till intäkter under perioden.
IKU Intern kapitalutvärdering.
Kapitaltäckning Kapitalbas i relation till kapitalkrav.
Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning.

Anders Blomkvist, VD

Anders Blomkvist

VD

E-post: anders.blomkvist@24money.se

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider
  Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress
  24Money Payments AB (Publ)
  Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media
  facebook.com/24money
  twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad