Compliance

Compliance

Vad är compliance?

Compliance är 24Moneys interna funktion som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen.

Sådana krav omfattar bland annat kundskydd, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra krav som ställs på den verksamhet som 24Money bedriver.

Några av de områden som 24Moneys compliancefunktion arbetar med är att:

 • identifiera och hantera compliance-risker inom företaget
 • i förebyggande syfte arbeta för att förhindra och försvåra penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • identifiera och hantera intressekonflikter inom uppstår eller kan uppstå inom ramen för 24Moneys verksamhet
 • utarbeta policys och andra styrdokument som instruktioner och rutiner
 • kontrollera och utveckla de etiska regler och den företagskod som 24Money tillämpar
Kontaktformulär

Kontakta compliance

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad