Styrelse

Styrelse

Styrelse


Firoz Patel

Erfarenhet: Firoz Patel är styrelseordförande och har nära 20 års erfarenhet som entreprenör och har grundat ett flertal bolag. År 2004 grundade han Alertpay Inc. som byggde en kundbas på 8 miljoner medlemmar och hade över 200 anställda, han var även finalist i Ernst & Young Entrepreneur of the year år 2010, 2011, 2012. Firoz Patel sålde år 2012 Alertpay Inc till M.H Pillars. Idag arbetar Firoz Patel som vice VD i Payza inc.


Pontus Ljunggren

Erfarenhet: Pontus Ljunggren har en jur. kand. examen vid Lunds universitet och arbetar som advokat i egen verksamhet. Verksamheten har varit inriktad mot affärsjuridik och straffrätt. Pontus har även haft uppdrag som bolagsjurist på uppdragsbasis med inriktning mot affärs-, finans- och fastighetsrätt.


Siddiq Mohamed

Erfarenhet: Siddiq Mohamed har mer än ett decenniums erfarenhet av ekonomisk analys och rapportering. Han en gedigen bakgrund inom ekonomi och ledarskap samt utmärker sig genom att ha en djupgående förståelse för bolag som verkar i den finansiella sektorn och arbetar idag som CFO på Payza Inc, hans styrkor inom ekonomisk rapportering och förståelse för finansiella bolag gör att han har kompetenser som passar 24Money väl.


Nigel Atterbury

Erfarenhet: Nigel Atterbury har en gedigen kunskap som affärskonsult och projektledare inom CRM, revision samt erfarenhet från olika affärssektorer och arbetar idag som konsult för Payza.


Christopher Berg

Erfarenhet: Christopher Berg är grundare och delägare av företaget EasyTelecom i Stockholm AB. Christopher är verksam som VD och affärsstrateg av företaget. Företaget levererar molnbaserade telekomtjänster till andra operatörer och återförsäljare. Christopher har den kompetens som är lämplig för den verksamhet 24Money bedriver och kan med sin erfarenhet bidra med att driva företaget framåt.


Frank Teneberg

Erfarenhet: Frank Teneberg har en mångårig bakgrund som grundare av, och VD i, finansiella bolag. Bolagen har i huvudsak bedrivit tillståndspliktig verksamhet inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Några av de företag Frank varit VD i har varit marknadsnoterade, vilket innebär att Frank kan bistå med kunskap om processen att notera ett företag på marknaden. För 24Money, och mot bakgrund av den verksamhet Bolaget bedriver, är Franks erfarenhet av att inneha ledande befattningar inom tillståndspliktig verksamhet en stor tillgång.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Från och med vecka 26 till vecka 33 har kundtjänst öppet mån-tors 09.30 -14.00 (lunch stängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad