Styrelse

Styrelse

Styrelse


Pontus Ljunggren

Erfarenhet: Pontus Ljunggren är styrelsens ordförande. Pontus har en jur. kand. examen vid Lunds universitet och arbetar som advokat i egen verksamhet. Verksamheten har varit inriktad mot affärsjuridik och straffrätt. Pontus har även haft uppdrag som bolagsjurist på uppdragsbasis med inriktning mot affärs-, finans- och fastighetsrätt.


Christopher Clewehielm vice VD

Erfarenhet: Christopher Clewehielm är en entreprenör som varit med och byggt upp företag med omfattande verksamhet och etablering både i Sverige och utomlands. Han har erfarenhet av att hantera företag som både är i stark tillväxt och expansion, liksom av att anpassa en verksamhet i behov av kostnadsminskningar och anpassningar till nya affärsförhållanden. Erfarenheten omfattar verksamhet med hög kundintensitet, återvinning av ädelmetaller, pantbanksverksamhet, betal- och valutatjänster samt inlåning från allmänheten liksom ansvar för ett flertal anställda. Han har drivit och driver verksamheter som dagligen hanterar stora värden.


Christopher Berg

Erfarenhet: Christopher Berg är grundare och delägare av företaget EasyTelecom i Stockholm AB. Christopher är verksam som VD och affärsstrateg av företaget. Företaget levererar molnbaserade telekomtjänster till andra operatörer och återförsäljare. Christopher har den kompetens som är lämplig för den verksamhet 24Money bedriver och kan med sin erfarenhet bidra med att driva företaget framåt.


Frank Teneberg

Erfarenhet: Frank Teneberg har en mångårig bakgrund som grundare av, och VD i, finansiella bolag. Bolagen har i huvudsak bedrivit tillståndspliktig verksamhet inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Några av de företag Frank varit VD i har varit marknadsnoterade, vilket innebär att Frank kan bistå med kunskap om processen att notera ett företag på marknaden. För 24Money, och mot bakgrund av den verksamhet Bolaget bedriver, är Franks erfarenhet av att inneha ledande befattningar inom tillståndspliktig verksamhet en stor tillgång.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider
  Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress
  24Money Payments AB (Publ)
  Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media
  facebook.com/24money
  twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad